#}

Waterloosesteenweg 978
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Transformer un commerce de bien en commerce type Horeca

Wettelijke basis

Andere Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 31 oktober 2023 tot dinsdag 14 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 130 m² 130 m² 130 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1904912
Gemeentelijke referentie 16-47055-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-06-2023
Bijkomende elementen 02-02-2024
Volledig dossier 18-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-11-2023
Overlegcommissie 29-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-12-2023
 Einde van de opschorting 04-03-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-03-2024
Betekening van de beslissing 15-03-2024
Geldigheid van de vergunning 15-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens