#}

Merlostraat 119
1180 Ukkel

La mise en conformité du remplacement des châssis, des modifications de la structure intérieure, de la réalisation d'une trémie vers les combles et de l'agrandissement du balcon en façade arrière et la mise en place d'un escalier extérieur

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 148 m² 148 m² 148 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1902460
Gemeentelijke referentie 16-47028-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-05-2023
Bijkomende elementen 06-09-2023
Volledig dossier 19-10-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-11-2023
 Einde van de opschorting 17-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-01-2024
Betekening van de beslissing 23-02-2024
Geldigheid van de vergunning 23-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens