#}

Schoon Uitzichtlaan 128
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Afbreken van de tweede verdieping en vervangen door een nieuwbouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 23 juni 2023 tot vrijdag 7 juli 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1899485
Gemeentelijke referentie 16-46982-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-04-2023
Volledig dossier 19-06-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-07-2023
Overlegcommissie 30-08-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-09-2023
 Einde van de opschorting 04-12-2023
Betekening van de beslissing 05-02-2024
Geldigheid van de vergunning 05-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens