#}

Wolvendaellaan 45
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

De gelijkvloerse verdieping uitbreiden en een eengezinswoning renoveren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 27 april 2023 tot donderdag 11 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1870339
Gemeentelijke referentie 16-46856-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-02-2023
Bijkomende elementen 22-03-2023
Volledig dossier 17-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 27-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 11-05-2023
Overlegcommissie 31-05-2023
Betekening van de beslissing 11-09-2023
Begin van de werken 01-05-2024
Geldigheid van de vergunning 11-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens