#}

Wolvendaelpark
1180 Ukkel

Remettre en état / reconstruire le portail d’entrée du Parc du Wolvendael sis rue Rouge à hauteur du Centre Culturel d’Uccle. Le pilastre en pierre présent au niveau de l’entrée penche en direction de la voirie et les éléments de grilles et du portail sont en mauvais état.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFU/652184
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 25-09-2017
Volledig dossier 27-10-2017
Betekening van de beslissing 27-10-2017
Geldigheid van de vergunning 26-10-2019
Adviesverlenende instanties
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens