#}

RASPAILPARK inbegrepen tussen de Victor Gambierstraat, Prinses Paolalaan en de Stallestraat
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Restaurer le jardin historique par l'évocation de l'ancienne bâtisse Raspail, la restauration du mur périphérique, le belvédère, la glacière, la pièce d'eau et l'évocation des boucles de promenades pittoresques, la création de clairière, la mise en lumière de perspectives scénographiques, l'ajout de mobilier et de signalétique.
Abattre 8 arbres et en replanter 51 ainsi que plus de 600 m² d’arbustes et de prairie fleurie.

27 bomen te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 november 2023 tot dinsdag 5 december 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFU/1904874
Gemeentelijke referentie 16-47130-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 15-06-2023
Volledig dossier 28-07-2023
Begin van openbaar onderzoek 06-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-12-2023
Overlegcommissie 20-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-02-2024
 Einde van de opschorting 18-04-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 18-04-2024
Betekening van de beslissing 18-04-2024
Geldigheid van de vergunning 18-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens