#}

Wolvendaellaan
1180 Ukkel

Réaménager les aires de jeux existantes en aires de jeux inclusives (accessibles au PMR), remplacer les jeux existants par des modules de jeux adaptés aux enfants à mobilité réduites, placer un revêtement de sol permettant un accès et une circulation aisée pour les enfants et/ou parents à mobilité réduite aux aires de jeux.

Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFU/1844321
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 03-06-2022
Bijkomende elementen 23-09-2022
Volledig dossier 28-10-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 19-12-2022
Begin van de werken 15-05-2024
Geldigheid van de vergunning 19-12-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens