#}

Dieweg 170
1180 Ukkel

Organiser un événement dans le cadre de l'appel à projet "Bruxelles en Vacances"
installer un pumptrack au parc de Wolvendael, Uccle, organiser par le Service jeunesse de la commune d’Uccle.
dates 14-15 août

Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Plaatsen van tijdelijke evenementele installaties of tijdelijke installaties voor een werf Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 11 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFU/1790258
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 14-06-2021
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens