#}

Frans Lyceumlaan 6
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het verbouwen en renoveren van een rusthuis in een woongebouw voor 76 appartementen – 1 overdekte parkeerplaats voor 48 voertuigen – 1 openluchtparkeerplaats van 11 parkeerplaatsen voor voertuigen en het vellen van 5 bomen

5 bomen te kappen
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 28 maart 2024 tot vrijdag 26 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 8.328 m² 8.390 m² Te bepalen 62 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFD/1927323
Gemeentelijke referentie 16-47413-2024
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2023/1927293

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 22-12-2023
Volledig dossier 01-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 28-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 26-04-2024
Overlegcommissie 15-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens