#}

Egide Van Ophemstraat 3
1180 Ukkel

Aanpassen van een Orange gsm-station op het dak van een gebouw, ontmantelen van de 3 Orange antennes die op de 3 TELENET masten zijn bevestigd en bevestigen van 3 nieuwe buismasten tegen de gevels van het dakgebouw, ontmantelen van een Orange technische kast, installeren van 2 nieuwe kasten op het bestaande platform en installeren van veiligheidsapparatuur.

Wettelijke basis

Plaatsen of wijzigen van een telecommunicatie-installatie Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 10 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFD/1832052
Gemeentelijke referentie 16-46507-2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 18-02-2022
Bijkomende elementen 15-03-2022
Volledig dossier 23-03-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 02-06-2022
Geldigheid van de vergunning 02-06-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens