#}

Messidorlaan 184
1180 Ukkel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/IRPE/1700046

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Beroep - milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 21-01-2019
Betekening van de beslissing 18-03-2019
Geldigheid van de vergunning 18-03-2034
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens