#}

Egide Van Ophemstraat 5
1180 Ukkel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/IPE/1926505

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 15-12-2023
Termijn voor het afgeven 30 dagen
Betekening van de beslissing 02-02-2024
Geldigheid van de vergunning 06-02-2039
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Openbare gegevens