#}

Waterloosesteenweg 872
1180 Ukkel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/C_PLP/1864113
Gemeentelijke referentie PE-10700-2022

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 06-12-2022
Volledig dossier 04-04-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing
Begin van de werken 25-09-2023
Geldigheid van de vergunning 08-12-2038
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens