#}

Vanderkinderestraat 421
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van maandag 19 februari 2024 tot maandag 4 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1931583
Gemeentelijke referentie PE-10835-2024

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 05-02-2024
Volledig dossier 16-02-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 04-03-2024
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 11-03-2039
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Openbare gegevens