#}

Alsembergsesteenweg 397
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbating van een schoenmakerij

Openbaar onderzoek

van maandag 4 december 2023 tot maandag 18 december 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1923657
Gemeentelijke referentie PE-10817-2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 21-11-2023
Volledig dossier 28-11-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 18-12-2023
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 08-01-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens