#}

Waterloosesteenweg 717A
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbating van een theaterzaal

Openbaar onderzoek

van dinsdag 11 april 2023 tot dinsdag 25 april 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1870336
Gemeentelijke referentie PE-10731-2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 01-02-2023
Volledig dossier 04-04-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-04-2023
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 15-05-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens