#}

Maretaklaan 104
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van twee gazverwarmingsinrichtingen en een parking

Openbaar onderzoek

van maandag 28 augustus 2023 tot maandag 11 september 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1865025
Gemeentelijke referentie PE-10707-2022

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 14-12-2022
Volledig dossier 29-08-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 28-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 11-09-2023
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 25-09-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens