#}

Visserijstraat 42B
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van een werkplaats voor het onderhoud van voertuigen en een opslagplaats voor tweedehandswagens

Openbaar onderzoek

van maandag 24 oktober 2022 tot maandag 7 november 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1835902
Gemeentelijke referentie PE-10638-2022

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 28-03-2022
Volledig dossier 27-10-2022
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-11-2022
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 19-12-2037
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens