NL    FR

Visserijstraat 42B
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/CL2/1835902
Gemeentelijke referentie PE-10638-2022
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van maandag 24 oktober 2022 tot maandag 7 november 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
  • De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Uitbating van een werkplaats voor het onderhoud van voertuigen en een opslagplaats voor tweedehandswagens

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 28-03-2022
Volledig dossier 27-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 24-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-11-2022
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 19-12-2037

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
28-03-2022 16/CL2/1835902
28-12-2021 16/PU/1827265 26-04-2022
02-04-2013 PU/485281
Ontbrekend gegeven PU/345690 27-10-1953
Ontbrekend gegeven PU/346648 09-09-1931
Ontbrekend gegeven PU/346726
Ontbrekend gegeven PU/347748 03-04-1933

Tijdslijn

De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent