#}

Drie Koningenstraat 102
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbating van een parking en een stormbekken

Openbaar onderzoek

van maandag 29 november 2021 tot maandag 13 december 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1785562
Gemeentelijke referentie PE-10555-2021

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 10-05-2021
Volledig dossier 19-11-2021
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-11-2021
Einde van openbaar onderzoek 13-12-2021
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 10-01-2037
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens