Maxime Van Praaglaan 2
1180 Uccle

Gewestelijke referentie 16/AA/1855116
Gemeentelijke referentie SV-110-2022
Gebruikersnaam 1855116
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 3 december 2022 tot zaterdag 3 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed

Voorwerp van de aanvraag

Abattre un robinier

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-09-2022
Volledig dossier 04-10-2022
Betekening van de beslissing 17-10-2022
Geldigheid van de vergunning 17-10-2025

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-03-2020 16/IPE/1743765 27-04-2022
10-11-2015 AA/585294
26-02-2015 AA/559452 18-08-2015
27-11-2009 AA/383114
11-12-2006 PU/379561 25-03-2008
Ontbrekend gegeven PU/343276 13-06-1989
Ontbrekend gegeven PU/361274 10-08-1976
Ontbrekend gegeven PU/362042 13-06-1989
Ontbrekend gegeven PU/367842 24-05-2005
Ontbrekend gegeven PU/369673 10-08-1976
Ontbrekend gegeven PU/369956 13-06-1989
Ontbrekend gegeven PU/370035 01-10-1991
Ontbrekend gegeven PU/370243 21-09-1999

Tijdslijn