#}

D'Orbaixlaan 14
1180 Ukkel

Abattre 1 arbre et étêter un second

2 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/AA/1841485
Gemeentelijke referentie SV-57-2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-05-2022
Volledig dossier 03-06-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 14-07-2022
Geldigheid van de vergunning 14-07-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens