#}

Jan Blockxstraat 54
1030 Schaarbeek

In een eengezinswoning de bouw van een bijgebouw op de begane grond aan de achterzijde in overeenstemming brengen, een wateropvangbak verwijderen, veranderingen aan de voorgevel aanbrengen, 2 extra woningen creëren (van 1 naar 3 eenheden), de achtergevel van het bijgebouw op de begane grond isoleren, een bijgebouw op de eerste verdieping aan de linkerkant slopen en een terras op de eerste verdieping aan de achterzijde creëren, het schuine dak slopen en het gebouw met 1 verdieping verhogen, structurele werkzaamheden uitvoeren.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 171 m² 177 m² Te bepalen 7 m²
Andere 38 m² 36 m² Te bepalen -2 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1937963
Gemeentelijke referentie 2024/126=148/054
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens