#}

Radiumstraat 39-41
1030 Schaarbeek

Sur deux parcelles mitoyennes comprenant un bâtiment avant au n° 39 (trois logements) et un bâtiment arrière au n° 41 (activité productive artisanale), au n°41, effectuer des travaux de démolition, reconstruire la dent creuse afin d’étendre le bâtiment n° 39 sur l’autre parcelle (n° 41) (R+4), ajouter un balcon aux 2ème et 3ème étages, au n° 39, régulariser la construction d’une annexe au rez-de-chaussée en façade arrière, les modifications en façade avant, construire une lucarne en façade arrière, placer un enduit sur isolant en façade arrière, effectuer des travaux structurels intérieurs et au n°39 - 41, modifier le nombre et la répartition des logements (passer de 3 à 4)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1937171
Gemeentelijke referentie 2024/108=224/039-041
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens