#}

Henri Bergéstraat 26
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 3 woningen, uitbreiden van de woning van de 2de verdieping in de zolderverdieping, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel en aanleggen van een terras op de bovenste verdieping

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 2 februari 2024 tot vrijdag 16 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 273 m² 278 m² Te bepalen 5 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1909432
Gemeentelijke referentie 2023/306=133/026
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-07-2023
Bijkomende elementen 10-10-2023
Volledig dossier 24-11-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 16-02-2024
Overlegcommissie 29-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-03-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens