#}

Massauxstraat 29
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een perceel met opslagruimte, slopen van de bestaande gebouwen en bouwen van een gebouw met 3 woningen (G+3) aan de straatkant, met terrassen op het gelijkvloers, de 1ste en de 3de verdieping

Schaarbeek
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 5 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 13 maart 2024 tot woensdag 27 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1896621
Gemeentelijke referentie 2023/118=185/029
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 24-03-2023
Bijkomende elementen 28-11-2023
Volledig dossier 15-01-2024
Begin van openbaar onderzoek 13-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 27-03-2024
Overlegcommissie 11-04-2024
Betekening van de beslissing 05-07-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens