#}

Generaal Eisenhowerlaan 32
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 3 woningen, in overeenstemming brengen van de uitbreiding van de woning op de 2de verdieping naar de zolderverdieping en aanleggen van een terras op de 2de verdieping

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 mei 2023 tot vrijdag 26 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 298 m² 298 m² 298 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1859114
Gemeentelijke referentie 2022/1456=140/032
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-10-2022
Bijkomende elementen 17-01-2023
Volledig dossier 03-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2023
Overlegcommissie 08-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-06-2023
 Einde van de opschorting 19-09-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 19-09-2023
Betekening van de beslissing 13-10-2023
Begin van de werken 09-09-2023
Geldigheid van de vergunning 13-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens