#}

Weldoenersplein 31
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 4 woningen, wijzigen van het dakvolume om een duplex in de zolderverdieping in te richten en installeren van een buitentrap naar een terras aangelegd op de 3de verdieping, wijzigen van de straatgevel (wijziging van de stedenbouwkundige vergunning 2015/154 van 26 januari 2016)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 1 januari 2024 tot maandag 15 januari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 349 m² 367 m² Te bepalen 20 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1832006
Gemeentelijke referentie 2022/167=022/031
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-02-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 15-01-2024
Overlegcommissie 25-01-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-02-2024
 Einde van de opschorting 04-06-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens