NL    FR

Weldoenersplein 31
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1832006
Gemeentelijke referentie 2022/167=022/031
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van maandag 2 januari 2023 tot maandag 16 januari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 4 woningen, wijzigen van het dakvolume om een duplex in de zolderverdieping in te richten en installeren van een buitentrap naar een terras aangelegd op de 3de verdieping, wijzigen van de straatgevel (wijziging van de stedenbouwkundige vergunning 2015/154 van 26 januari 2016)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-02-2022
Bijkomende elementen 26-07-2022
Volledig dossier 09-09-2022
Begin van openbaar onderzoek 02-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-01-2023
Overlegcommissie 26-01-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-02-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 332 m² 355 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-04-2015 PU/562816 24-02-2016

Tijdslijn