#}

Joseph Coosemansstraat 14
1030 Schaarbeek

La présente demande porte sur la rénovation d’un des deux logements du bâtiment. Le bâtiment est divisé en 2 logements, Rez-de-jardin, R+1 et R+2 forme un logement et le R+3 le deuxième. La rénovation consiste à la modification de l’annexe à l’arrière de la maison. En effet, celle-ci sera démolie afin de construire une annexe de 3.20m intérieur et d’avoir une pièce correctement isolée avec des doubles vitrages.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 216 m² 224 m² Te bepalen 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1853287
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 01-09-2022
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens