#}

Station STIB Diamant
1030 Schaarbeek

Het plaatsen van 1 totem van 3m50 hoogte in de openbare ruimte (1 zijde voor reclame, 1 zijde voor algemene informatie).

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/GOU_PU/1938593
Versie 1
Oorspronkelijk dossier 15/PFD/1922761

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 22-03-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens