#}

Thomas Vinçottestraat 10
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbaten van een overdekt opslagplaats voor gebruikte motorvoertuigen

Openbaar onderzoek

van donderdag 15 februari 2024 tot donderdag 29 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/CL2/1913052
Gemeentelijke referentie 2023~95=255/010

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-09-2023
Volledig dossier 13-10-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-02-2024
Betekening van de beslissing 02-04-2024
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens