#}

Grote Bosstraat 165
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbaten de ingedeelde inrichtingen van een woongebouw (parkeerplaatsen en stookolietank)

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 september 2023 tot vrijdag 29 september 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/CL2/1832293
Gemeentelijke referentie 2022~32=025/165

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 22-02-2022
Volledig dossier 06-09-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-09-2023
Betekening van de beslissing 14-11-2023
Geldigheid van de vergunning 14-11-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens