#}

Avenue Eugène Plasky 204 - 206
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbaten van parkeerplaatsen

Openbaar onderzoek

van woensdag 29 mei 2024 tot woensdag 12 juni 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/CL2/1827773
Gemeentelijke referentie 2022~2=088/204-206

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 06-01-2022
Volledig dossier 24-04-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 12-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens