#}

Angle Chaussée de Louvain et avenue G. Petre
1210 Sint-Joost-ten-Node

Maintenir un planimètre de 2 m² (SJ3200)

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 14/PU/1856644
Gemeentelijke referentie URB/20748/
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 30-09-2022
Volledig dossier 17-10-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 07-12-2022
Geldigheid van de vergunning 07-12-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens