#}

Gillon 61-63
1210 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Collectieve Woningen te renoveren en reorganiseren, het binnen blok veranderen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 maart 2019 tot maandag 18 maart 2019

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 1.096 m² 1.723 m² Geweigerd 627 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 14/PU/1696431
Gemeentelijke referentie URB/20374/
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 10-12-2018
Bijkomende elementen 19-02-2019
Volledig dossier 01-03-2019
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-03-2019
Einde van openbaar onderzoek 18-03-2019
Overlegcommissie 22-03-2019
Betekening van de beslissing 16-07-2019
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens