#}

Koningsstraat 300
1210 Sint-Joost-ten-Node

Wettelijke basis

een slangen en tarantulaboerderij uitbaten

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 14/CL3/1782836
Gemeentelijke referentie PE/1030/III

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Dossier in onderzoek terwijl een beslissing datum werd ingevoerd

Chronologie
Indiening 16-04-2021
Volledig dossier 07-05-2021
Betekening van de beslissing 28-04-2021
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens