#}

Rue Berckmans 42
1060 Sint-Gillis

Aankomend openbaar onderzoek

Het wijzigen van de binneninrichtingen met structurele werken en de gevel, verbeteren van het volume en de inrichting van terrassen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zondag 23 juni 2024 tot zondag 7 juli 2024

De aanvrager heeft met succes een gedeelde ruimte voor documenten aangemaakt
Hier zullen de documenten beschikbaar zijn vanaf 23-06-2024
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1939805
Gemeentelijke referentie PU2024-77
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 09-04-2024
Bijkomende elementen 11-06-2024
Volledig dossier 13-06-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-06-2024
Einde van openbaar onderzoek 07-07-2024
Overlegcommissie 16-07-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens