#}

Charleroise Steenweg 165
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen op verdiepingen 3 en 4, met het creëren van een terras aan de achterzijde, het sluiten van een balkon aan de achtergevel en wijzigingen aan de voorgevel.

Sint-Gillis
Wettelijke basis

Andere Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 11 september 2023 tot maandag 25 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 168 m² 168 m² 168 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1903238
Gemeentelijke referentie PU2023-105
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 01-06-2023
Bijkomende elementen 10-07-2023
Volledig dossier 22-08-2023
Begin van openbaar onderzoek 11-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-09-2023
Overlegcommissie 10-10-2023
Betekening van de beslissing 20-11-2023
Geldigheid van de vergunning 20-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens