#}

de Mérodestraat 258A
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

De inrichting van een mezzanine op zolder en de bouw van een dakkapel aan de achterkant van het dak (stedenbouwkundige wijzigingsvergunning van PU 2021-327)

Sint-Gillis
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 mei 2023 tot maandag 5 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1868705
Gemeentelijke referentie PU2023-11
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 17-01-2023
Bijkomende elementen 24-04-2023
Volledig dossier 08-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 22-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-06-2023
Overlegcommissie 20-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 26-06-2023
 Einde van de opschorting 02-10-2023
Betekening van de beslissing 18-09-2023
Geldigheid van de vergunning 18-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens