#}

Belgradostraat 108
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van het aantal en de inrichting der woningen, de bestemming van de commerciële begane grond naar woning, de bestemming van het achter gebouw van atelier/opslagplaats naar woning, de binnen ruimtelijke inrichtingen met structurele werken en de gevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 11 september 2023 tot maandag 25 september 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1866853
Gemeentelijke referentie PU2022-327
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-12-2022
Bijkomende elementen 09-08-2023
Volledig dossier 25-08-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-09-2023
Overlegcommissie 10-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-11-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens