#}

Théodore Verhaegenstraat 62
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

De verhoging van het gebouw met 2 verdiepingen, het wijziging van het aantal en de verdeling van de woningen en van de gevels en het inrichting van terrassen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 mei 2023 tot maandag 5 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1783771
Gemeentelijke referentie PU2021-114
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-04-2021
Bijkomende elementen 24-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-06-2023
Overlegcommissie 20-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 26-06-2023
 Einde van de opschorting 19-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-05-2023
Betekening van de beslissing 02-10-2023
Geldigheid van de vergunning 02-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens