#}

Fonsnylaan 47b-49
1060 Sint-Gillis

Bouw van de hoofdzetel van de NMBS en H-rail, bouw van een uitbreiding tegen de bestaande gebouwen, met een hoogte van 60,55m (R+12), renovatie van bestaande gebouwen, herinrichting van het station en commerciële ruimtes aan de Fonsnylaan zijde, ontwikkelen van 40 parkeerplaatsen voor motorvoertuigen en 200 fietsplaatsen (artikel 177/1 van BWRO)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 26.334 m² 17.226 m² 17.226 m² -9.108 m²
Handelszaak 0 m² 744 m² 744 m² 744 m²
Kantoor 15.194 m² 53.843 m² 53.843 m² 38.649 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PFD/1767673
Gemeentelijke referentie FD2020-18
Versie 2
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 26-11-2020
Termijn voor het afgeven 105 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 26-04-2022
Betekening van de beslissing 01-08-2022
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens