#}

Spanjestraat 22
1060 Sint-Gillis

Wettelijke basis

de uitbating van een opslagplaats voor 4.000 l. van stookolie (niet ingegraven)

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/CL3/1864054
Gemeentelijke referentie 2022-31

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Dossier in onderzoek terwijl een beslissing datum werd ingevoerd

Chronologie
Indiening 06-12-2022
Betekening van de beslissing 06-12-2022
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens