#}

Nieuwburgstraat 7
1060 Sint-Gillis

Wettelijke basis

de uitbating van een overdekte parking voor 34 motorvoertuigen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/CL2/1743400
Gemeentelijke referentie 2020-15

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 03-03-2020
Volledig dossier 03-03-2020
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing 12-04-2006
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens