Edmond Machtenslaan
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Gewestelijke referentie 12/PFD/1892214
Gemeentelijke referentie PU-38550
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 19 mei 2023 tot zaterdag 17 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

 Aantal te vellen bomen: 35

Documenten

Contact voor dit dossier

Bezwaren en opmerkingen: neem contact op met de gemeente
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vraag over het dossier
info@urban.brussels of via de gemeentebeheerder.
Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-02-2023
Volledig dossier 07-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 19-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 17-06-2023
Overlegcommissie 27-06-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

STIB
NMBS
LB
Mobiel Brussel
Vivaqua
INFRABEL
Access And Go
DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
18-04-2023 12/CL3/1898495
14-12-2022 12/PFD/1865163 24-01-2023
10-11-2022 12/PU/1861059
20-09-2022 12/CL3/1855483
01-07-2022 12/PFD/1847481 02-05-2023
19-01-2021 12/IPEDEC/1772538 04-02-2021
22-09-2020 12/IPE/1761321 04-11-2020
09-09-2020 12/PFD/1759897 29-03-2021
09-07-2020 12/PFD/1754122 27-08-2020
29-05-2020 12/PFD/1750198
13-11-2019 12/PFD/1731467 20-10-2020
21-10-2019 12/PFD/1729452
14-10-2019 12/IPE/1728494 22-11-2019
28-05-2019 12/PFD/1714707 11-02-2020
27-04-2017 12/PFD/636400 27-10-2017
17-05-2016 12/PFD/600645 03-08-2016
20-07-2015 12/PFD/570510 09-10-2015
26-06-2012 12/PFD/471475 24-07-2013
29-03-2012 PU/464028
05-03-2010 12/IPE/456454 06-12-2011
03-08-2007 PU/219320
23-07-2007 12/PFD/183906 18-12-2007
25-10-2006 PU/219124 06-02-2007
28-04-2006 12/PFD/174566 02-02-2007
22-10-2004 PU/218502 17-01-2006
05-10-2004 12/PFD/159035 17-01-2006
26-10-2001 12/PFD/139451
10-04-1996 PU/216963 13-05-1996
25-03-1996 12/PFD/105258-01 13-05-1996

Tijdslijn