#}

Vier-windenstraat 81A
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van vrijdag 20 oktober 2023 tot vrijdag 3 november 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 12/CL2/1871988
Gemeentelijke referentie PE-28247

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 15-02-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 20-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 03-11-2023
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 28-11-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens