FR    NL   

Tentoonstellingslaan 341
1090 Jette

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geachtHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit
  • Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopendHoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen)

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie10/PFU/675519
Identificatiecode1527808

Chronologie

Stap Datum
Indiening 05-04-2018
Extra elementen 15-10-2018
Ontvangstbevestiging volledig dossier 28-06-2019
Begin van openbaar onderzoek 05-06-2020
Einde van het openbaar onderzoek 19-06-2020
Overlegcommissie 26-06-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Het kasteel van Dielegem restaureren, de balkons en de noordgevel, evenals de Engelse koer en de oostgevel van het hoofdgebouw afbreken; Het gebouw met 3 garageplaatsen renoveren met verbouwingswerken tot een onthaal en conciërgewoning; Een bijgebouw en aanbouwen tegen de omheiningsmuur afbreken; De bestemming van de plek wijzigen.

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 1.395 m² 364 m² Te bepalen
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 0 m² 817 m² Te bepalen
Opslag 62 m² 0 m² Te bepalen
Andere 158 m² 76 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

195 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn