#}

Sint-Vincentius a Paulostraat 38
1090 Jette

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van een werkplaats voor mechanische reparaties

Openbaar onderzoek

van vrijdag 22 maart 2024 tot vrijdag 5 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 10/CL2/1915852
Gemeentelijke referentie PE.5488/2-2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 04-10-2023
Volledig dossier 13-03-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 05-04-2024
Betekening van de beslissing 07-05-2024
Geldigheid van de vergunning 07-05-2039
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens