Boondaalse Steenweg 423
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/SFD/1799832
Gemeentelijke referentie SFD2020/195-41/423
Gebruikersnaam 1799832
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Revoir l'aménagement des logements, notamment, effectuer des modifications structurelles intérieures

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-05-2021
Betekening van de beslissing 16-12-2021

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 322 m² 322 m² Geweigerd
Handelszaak 113 m² 113 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-06-2020 09/PU/1751636
19-05-2020 09/PU/1749968 30-03-2021
17-11-2016 PU/617634 19-11-2018
13-07-2005 PU/232661
22-04-1997 09/PFD/111313-01 05-12-1997
26-02-1944 09/PU/1786945
31-08-1932 09/PU/1786944
Ontbrekend gegeven PU/633998
Ontbrekend gegeven PU/634000
Ontbrekend gegeven PU/634003

Tijdslijn