#}

de Henninstraat 91
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het gebouw verbouwen en vernieuwen met name een Engels koer creëren, een bijgebouw op de 1ste verdieping slopen en herbouwen, de achtergevel ophogen, een dakvenster op de achterkant bouwen, de schrijnwerken van de voorgevel vervangen, structurele binnenwerken uitvoeren (dragende muren, vloeren, trappen,…) evenals de configuratie van het huis ten opzichte van de oorspronkelijke vergunningen in overeenstemming brengen

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 april 2024 tot vrijdag 26 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 159 m² 182 m² Te bepalen 23 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1929741
Gemeentelijke referentie PU2024/30-90/91
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 22-01-2024
Bijkomende elementen 20-03-2024
Volledig dossier 05-04-2024
Begin van openbaar onderzoek 12-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 26-04-2024
Overlegcommissie 22-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens