#}

Emile de Becolaan 109
1050 Elsene

De voor- en achtergebouw verbouwen met name voor het voorgebouw : de verandering van het gebruik van het kantoorgebouw in een flatgebouw , de verhoging van het gebouw met 1 niveau, het bouwen van een structuur met terrassen in achtergevel, het bouwen van balkons aan de voorgevel, de vervanging van schrijnwerk, het isoleren van gevels en voor het achtergebouw : het parkeerplaatsen voor fietsen en auto's op het gelijkvloers en één collectieve ruimte (woning) op +1 evenals de binnenplaats en de tuin herinrichten

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
0 m² 96 m² Te bepalen 96 m²
Kantoor 2.015 m² 84 m² Te bepalen -1.931 m²
Huisvesting 0 m² 2.457 m² Te bepalen 2.207 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1922071
Gemeentelijke referentie PU2023/441-112/109-111
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 07-11-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 26-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens